Uzņēmums ERGS sagatavo un noformē muitas deklarācijas un citus dokumentus:
√ visu Eiropas muitas procedūru noformēšana tiešsaistē:

√ Eiropas tranzīts (T1) Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas, Rumānijas un citu ES valstu muitas punktos, mūsu pašu muitas terminālī Rīgā, Rīgas ostā un citās Baltijas jūras ostās

√ preču izlaišana brīvam apgrozījumam Latvijā (IM4)

√ ievešana muitas noliktavā (IM7), pagaidu uzglabāšana
√ eksports (EX 1, EX 3)
√ - muitas nodokļu un nodevu samaksas atlikšanu uz laiku.

Pirms noformēšanas tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai noskaidrotu pārvadātās kravas likumisku robežšķēršošanu.

Muitas deklarāciju noformēšanu tiešsaistē – 24/7 nodrošina 16 augsti kvalificēti muitas speciālisti ar pieredzi no 10 līdz 30 gadiem.

ERGS nodrošina tranzīta noformēšanu uz EĀES valstīm.

Pēc klientu pieprasījuma tiek sagatavoti un noformēti pavaddokumenti: TIR Carnet, invoice, packing list, CMR, SMGS, izcelsmes un atbilstības sertifikāti u.c.

Muitas brokera darbam ir šādas atļaujas:
◦ muitas brokera sertifikāts
◦ atļauja muitas brokera darbībai
◦ atļauja veikt muitas procedūru noformēšanu -  vienkāršotai deklarēšanai

◦ visu muitas procedūru noformēšanai “vietējās deklarēšanas” režīmā ((local clearance procedure - tiesības noformēt muitas procedūras bez muitas pārstāvjiem),
◦ atļauja tranzīta atvēršanā un aizvēršanā savā muitas noliktavā, Rīgas ostā, lidostā "Rīga" un Latvijas dzelzceļā  (bez muitas pārstāvjiem)
◦ muitas galvojums pietiekamā apjomā tranzīta nodrošināšanai

Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz noslēgtu līgumu starp ERGS un klientu.

Uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma un saņemts AEO sertifikāts (Authorised Economic Operator certificate No.АЕСС 9999 160027).