Mēs sniedzam muitas brokeru pakalpojumus:
preču izlaišanu brīvam apgrozījumam Latvijā (IM4), piedāvājot atlikto apmaksu muitas nodevām un nodokļiem, preču izlaišanu brīvam apgrozījumam (IM4) citām Eiropas valstīm, Eiropas tranzīta nošormēšana uz Latviju,Baltiju un citam ES valstīm:
◦ Rīgas jūras ostā
◦ lidostā "Rīga"
◦ Latvijas dzelzceļā
◦ Latvijas-Krievijas, Igaunijas-Krievijas, Latvijas-Baltkrievijas, Lietuvas-Baltkrievijas robežpārējās
◦ Polijā, Lietuvā, Somijā, Vācijā, Bulgārijā un citās ES valstīs
◦ TIR noformēšana
◦ tranzīta noformēšana Krievijā

Mēs veicam visas Eiropas muitas procedūras:
◦ preču izlaišana brīvam apgrozījumam Latvijā (IM4)
◦ ievešana muitas noliktavā (IM7), pagaidu uzglabāšana.
◦ Eksports (EX 1, EX 3)
◦ tranzīts (T1) ( Rīgas ostā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Bulgārijā un citās ES valstīs), kā arī Krievijas tranzīta noformēšana.
Noformējam kravas izlaišanai brīvai apgrozībai citās ES valstīs (IM4).
Pēc klientu pieprasījuma tiek sastādīti transporta un kravu pavaddokumenti (TIR, CMR, SMGS u.c).

Muitas brokera darbam ir šādas atļaujas:

◦ muitas brokera sertifikāts
◦ atļauja muitas brokera darbībai
◦ atļauja veikt vienkāršotas deklarācijas muitas procedūru
◦ atļauja “Atzītais nosūtītajs vai saņēmējs tranzīta noformēšanai” - tiesības uz muitas procedūru bez muitas pārstāvjiem
◦ atļauja tranziīta atvēršanā un aizvēršanā savā muitas noliktavā, Rīgas ostā, lidostā "Rīga" un Latvija d/z (bez muitas pārstāvjiem)
◦ Muitas galvojums pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu tranzītu

Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz līgumiem starp ERGS un klientu.
Ieviesta kvalitātes vadības sistēma un saņēmts sertifikāts, AEO (atzītā ekonomiskā operatora sertifikāts Nr 9999 120016 AESS)