Uzņēmums ERGS veic visu Eiropas muitas procedūru noformēšanu:
√ preču izlaišana brīvam apgrozījumam Latvijā (IM4)
√ ievešana muitas noliktavā (IM7), pagaidu uzglabāšana.
√ eksports (EX 1, EX 3)
√ tranzīts (T1) (robežpārējās, Rīgas jūras ostā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Bulgārijā un citās ES valstīs)

Uzņēmums ERGS veic Krievijas tranzīta noformēšanu:
Tiek noformēta preču izlaišana brīvā apgrozībā citām ES valstīm (IM4).
Pēc klientu pieprasījuma tiek sastādīti transporta un pavaddokumenti (TIR, CMR, SMGS u.c).
Ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma un atzītā komersanta AEO sertifikāts (Atzītais ekonomiskajs operators,sertifikāts Nr. AECS 9999 120016)