Uzņēmums ERGS piedāvā pilnu loģistikas pakalpojumu klāstu privātpersonām un juridiskām personām. Mēs veicam pārvadājumus ar automobiļu, dzelzceļu, jūras un gaisa transportu. Negabarīta kravu, zāļu un medicīnas preču un citu salikto kravu pārvadājumus.

Izmantojot izdevīgu Latvijas ģeogrāfisko stāvokli kā transporta koridoru, mēs sniedzam pakalpojumus "no durvīm līdz durvīm"

Mēs strādājam ar lielāko daļu Eiropas un NVS valstīm: Vācija, Spānija, Portugāle, Itālija, Austrija, Grieķijā, Francija, Beļģija, Nīderlande, Serbija, Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Somija, Polija, Čehija, Ungārija, Bulgārija, Turcija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Ķīna, Kazahstāna, Uzbekistāna.

Autopārvadājumus un kravu ekspedīciju nodrošina:

ekspeditora sertifikāts
√ pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CMR apdrošināšana)
√ Loģistikas operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz līgumiem starp ERGS un klientu.

Uzņēmums ir Latvijas Loģistikas asociācijas biedrs. Uzņēmums ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam ISO 9001: 2011. un saņēmis sertifikātu AEO (Atzītais ekonomiskajs operators - sertifikāts Nr. АECC9999120016)